Son Haberler

Şirket Müdürümüzün Mesajı

Değerli Dostlarımız ve İş Ortaklarımız,


TSK Mehmetçik Vakfının ayrılmaz bir parçası ve en büyük Şirketi olan Mehmetçik Vakfı Limitet (MVL) Şirketi  “Akaryakıt ve Hizmet Sektörü”nde 2015 yılında önemli bir ivme kazanmıştır.

MVL Şirketimiz diğer yıllardan farklı bir yaklaşımla  Değerli İş Ortaklarımız OPET A.Ş. ve AYGAZ A.Ş. ile el ele ve gönül birliğiyle TSK Mehmetçik Vakfının maksat ve hedeflerine uygun olarak çalışmalarını “sosyal ve toplumsal sorumluluk projesi” olarak ele almış, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü, etik değerlere bağlılık ve güven ile maliyet etkinlik ve verimlilik temelinde 2015 yılında tüm faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bu kapsamda, MVL Şirketinde 2015 yılı başlangıcından itibaren maliyet etkinlik ve özellikle verimliliğin artırılmasına yönelik olarak;

Şirketin organizasyon yapısının düzenlenmesi,

Personelin etkin kullanımı ve verimliliğin artırılması,

Mali ve İdari İşler Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ve özellikle muhasebe ve finans bölümlerinin birbirinden ayrılarak azami fayda sağlayacak şekilde yönlendirilmesi,

Yönetim bölümleri (departmanları) arasındaki koordinasyonun sağlanması,

başta olmak üzere çok önemli girdiler yapılmıştır.

Yürütülen bu çalışmalar çerçevesinde;

  • Finans dengesinin sağlanması,
  • Pos kırma işlemleri nedeniyle faiz ödemelerine son verilmesi,
  • Şirketin “ödeme günlerinin” düzenlenerek finans rahatlığı sağlanması,
  • Faiz ödemek yerine ödeme dengeleri sağlanarak adeta “paradan para kazanmaya başlanması” dönemine geçilmesi,
  • Dolayısıyla maliyetlerde düşüş sağlanması gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan ise;

  • Kârlılık marjı olmayan tesis işletmeleri ve Akaryakıt istasyon marketlerinin kendi işletmemizden çıkarılarak zarar edilen işletme konumundan kiraya verilerek kârlılık durumuna geçirilmesi,
  • % 22’ye varan personel tasarrufuna gidilmesi,

önemli bir aşama olarak gerçekleştirilmiştir.

Göz ardı etmediğimiz ve edemeyeceğimiz bir konu da, görevi devraldığımız 01 Ocak 2015 tarihine kadar olan sürede Sevgili İş Ortaklarımız OPET ve AYGAZ’ın değerli katkılarıyla akaryakıt istasyonlarımızın elden geçirilmesi ve kısmi yenilenmesi kapsamında ada ve pompa sayımızda % 10 ve tank depo kapasitemizde ise % 2’lik artışın yapılmış olmasıdır.

Bununla birlikte esasa yönelik olarak yapılan çok ciddi çalışmalar, maliyet – etkinlik ve özellikle verimliliğimizin artırılması, TSK Mehmetçik Vakfımız ile OPET – AYGAZ’ın toplumumuzdaki yerine de “en üst düzeyde özen” gösterilmesi neticesinde, geçtiğimiz         12 aylık sürede piyasa ortalamasının çok üzerinde olarak akaryakıt satışlarında % 17 ve LPG’de ise % 22 olmak üzere ortalama toplam % 18’lik litre bazında ciddi artış sağlamıştır.

MVL Şirketi, 2015 yılına takım çalışmasının başarısına ve dinamik yönetime yürekten inanan, çalışanlarını geliştiren, yenilikçi ve yaratıcı, çevre ve toplumumuza duyarlı, müşteri memnuniyeti kadar çalışanlarımızın memnuniyetinin de dikkate alan, yapıcı eleştiri ve yaklaşımla girmiş ve tüm personelimizin özverili çalışmaları neticesinde ise bu başarıya ulaşmıştır.

İşte MVL Şirketimizin akaryakıt ve hizmet sektöründe bu yaklaşımı geçmiş yıllara göre ortalama ciro miktarının takribi aynı kalmasına rağmen, 2015 yılı dönem net kârında ve TSK Mehmetçik Vakfımıza aktarılan rakamsal değerde % 54’lük artış kaydetmiştir.

TSK Mehmetçik Vakfına milletimiz tarafından duyulan güven, sevgi ve saygı başta olmak üzere Şirketimizin vizyonu, düşüncesi ve yaklaşımıyla 2016 yılında da hedeflediğimiz seviyeye ulaşma yönünde ve “Mehmetçiğimize layık” olacak şekilde çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimize inancımız tamdır.

Saygılarımla…

M.Ekmel ÖZDENGİL
Şirket Müdürü

TSK Mehmetçik Vakfı

 TSK Mehmetçik VakfıTSK Mehmetçik VakfıTSK Mehmetçik Vakfı