Son Haberler

Şirketimiz 2015 yılında yüksek düzeyde ödemiş olduğu Kurumlar Vergisi nedeniyle  İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından ”GÜMÜŞ MADALYA” verilmiştir.  

Şirket Müdürü’nün 2016 Yılı Değerlendirmesi

Değerli Dostlarımız ve İş Ortaklarımız,

TSK Mehmetçik Vakfının ayrılmaz bir parçası ve en büyük Şirketi olan Mehmetçik Vakfı Limitet (MVL) Şirketi  “Akaryakıt ve Hizmet Sektörü”nde 2015 yılında olduğu gibi özellikle 2016 yılında da gıpta edilecek önemli bir ivme kazanmıştır.

MVL Şirketimiz diğer yıllardan farklı bir yaklaşımla geçen yıl olduğu gibi 2016 yılında da TSK Mehmetçik Vakfının maksat ve hedeflerine uygun olarak çalışmalarını “sosyal ve toplumsal sorumluluk projesi” olarak ele almış, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü, etik değerlere bağlılık ve güven ile maliyet etkinlik ve verimlilik temelinde 2016 yılında da tüm faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bu kapsamda, MVL Şirketinde 2015 yılı tecrübelerine dayanarak 2016 yılı başlangıcından itibaren maliyet etkinlik ve özellikle verimliliğin yükseltilmesine yönelik olarak;

 

  • Personelin etkin kullanımı ve verimliliğin daha da artırılması,
  • Mali ve İdari İşler Müdürlüğünün azami fayda sağlayacak şekilde hedefe odaklı olarak yönlendirilmesi,
  • Yönetim bölümleri arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin geliştirilmesi,                        başta olmak üzere yürütülen çalışmalar çerçevesinde;
  • Finans dengesinin sağlamlaştırılması ve 15 yılı aşan bir süredeki Şirketimiz için cüzi bir miktar olan 200 Bin TL (BTL) değerindeki Şirket ana sermayesinin yaklaşık 75 kat artırılarak 15 Milyon TL (MTL)’ye yükseltilmesi,
  • Faiz ödemelerine son verilerek bankalarda 3 ay vadeli zaman zaman 10 – 12 MTL’ye ulaşan nakit tutulması,
  • Faiz ödemek yerine ödeme dengeleri sağlanarak sürekli ve kalıcı hale getirilmesi,
  • Diğer yandan ise personel tasarrufuna gidilmeye devam edilmesi (2015 yılında  % 16,5 , 2016 yılında ise % 4,7),
  • Dolayısıyla birim maliyetlerde düşüş sağlanması ve Şirket dönem brüt kârının artırılması sağlanarak önemli bir aşama gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte esasa yönelik olarak devam eden çok ciddi çalışmalar, maliyet – etkinlik ve özellikle verimliliğimizin artırılması, TSK Mehmetçik Vakfımızın toplumumuzdaki yerine de “en üst düzeyde özen” gösterilmesi neticesinde, geçtiğimiz 12 aylık sürede piyasa ortalamasının çok üzerinde olarak litre bazında akaryakıt satışlarında % 9,37 artış sağlamıştır.

Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi litre bazındaki satışlarda 2016 yılı hedefini % 98,85 olarak gerçekleştirmiştir. Market satışlarında ise, çok başarılı geçen 2015 yılına göre de 2016’da           % 21,53’lük bir artış kaydedilmiştir.

MVL Şirketi, 2016 yılına takım çalışmasının başarısına ve dinamik yönetime yürekten inanan, çalışanlarını geliştiren, yenilikçi ve yaratıcı, çevre ve toplumumuza duyarlı, müşteri memnuniyeti kadar çalışanlarımızın memnuniyetini de dikkate alan, yapıcı eleştiri ve yaklaşımla girmiş ve tüm personelimizin özverili çalışmaları neticesinde ise bu başarıya ulaşmıştır.

Şirket yıllık brüt kâr oranının 2015 yılında % 54,07’ye yükseltilmesi gerçekten çok önemli bir başarıydı.  Yukarıdaki belirttiğim temel felsefe ve yaklaşımla 2016 yılındaki kâr beklentimizin      %  50 civarında olabileceğini öngörmüştük, bu oranı 2016 yılında % 55,02 olarak gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

01 Ocak 2015 tarihi ile 31 Aralık 2016 tarihi arasındaki iki yıllık ortalama ciro artış rakamı % 6,96 olarak görülürken, aynı dönemde ise dönem brüt kârı oranı ortalaması  % 54,55’e ulaşmıştır.

Gelelim 2017 yılına… Hepimiz tarafından gayet iyi bilinmektedir ki Şirketlerin, kurum ve kuruluşların çıtalarını yükseltmeleri çok önemlidir, ancak sürdürebilmek ondan daha da önemlidir.

Bundan sonra en önemli konu şirket büyümesinin “sürekli ve kalıcı halde tutulması ve sürdürülebilir” olmasıdır. Bu temel düşünceden hareketle ve yaptığımız ayrıntılı çalışmalar kapsamında; EPDK sınırlamaları aynı kaldığı, akaryakıt ve LPG piyasasının benzer davranış sergileyeceği referans alındığında, Şirketimizin dönem brüt kârında 2017 yılı için % 16 – 17 civarında artışını hedefliyoruz.

TSK Mehmetçik Vakfına milletimiz tarafından duyulan güven, sevgi ve saygı başta olmak üzere Şirketimizin vizyonu, düşüncesi ve yaklaşımıyla 2017 yılında da hedeflediğimiz seviyeye ulaşma yönünde ve “Mehmetçiğimize layık” olacak şekilde çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimize inancımız tamdır.

Saygılarımla…

M.Ekmel ÖZDENGİL
Şirket Müdürü

TSK Mehmetçik Vakfı

 TSK Mehmetçik VakfıTSK Mehmetçik VakfıTSK Mehmetçik Vakfı