Son Haberler
Anasayfa / Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mehmetçik Vakfı Tur. Pet. İnş. Sağ. Gıd. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamızın dış cephesinde, kanopi altlarında, market içerisinde, dinlenme tesisi girişlerinde, yanyol girişlerinde, idari bina koridorlarında, idari katta, idari bina dış cephede otoparkta bulunan Kurtköy-1 168, Kurtköy-2 16, Kurtköy-3 48, Yenişehir 32, Etimesgut 38, Maslak 48 olmak üzere toplam 350 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:2 Orhanlı Tuzla İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya mehmetcik@mehmetciklimitet.com e-posta adresine iletebilirsiniz.